Welcome visitor you can log in or create an account

SIBO — Q&A

6 kwietnia bieżącego roku miałam zaszczyt prowadzić webinarium: SIBO — standardy diagnostyki i leczenia 2017. Osoby, które uczestniczyły w wydarzeniu na żywo, mogły zadawać pytania. Odpowiedzi na wszystkie z nich znajdują się poniżej.

Czytaj dalej...

Z cyklu: mniej znane oblicze chorób odkleszczowych

Większość włókien unerwiających trzewia to włókna typu C. Zajęcie ich, podobnie jak nerwu błędnego wiąże się z dysfunkcją autonomiczną i może manifestować się szeregiem symptomów ze strony przewodu pokarmowego. Dlatego u osób niereagujących na leczenie chorób układu pokarmowego należy wziąć pod uwagę choroby odkleszczowe indukowane przez patogeny atakujące układ nerwowy.

Czytaj dalej...

Dieta w SIBO

To, co jemy, ma bezpośredni wpływ na kompozycję naszej mikrobioty. Dlatego dieta jest jedną z najważniejszych determinant powodzenia leczenia zespołu rozrostu bakteryjnego jelita cienkiego SIBO. Wraz z farmakoterapią lub fitoterapią może być stosowana w celu łagodzenia uciążliwych objawów; traktowana jako protokół leczenia, który pomaga przywrócić funkcje jelita cienkiego po wdrożonych medykamentach i zniszczeniach, jakich dokonały mikroorganizmy; stosowana jako główna strategia terapeutyczna, niewymagająca włączenia leczenia innego niż naturalne i przede wszystkim — jako element prewencyjny przed nawrotem SIBO.

Czytaj dalej...

Endometrioza — inne spojrzenie na chorobę

Endometriozę definiuje się jako występowanie tkanki endometrialnej poza jej naturalnym umiejscowieniem. Implanty endometrialne mogą bowiem występować w każdym miejscu, co jest przyczyną przewlekłej reakcji zapalnej. Nie jest znana dokładna przyczyna tej choroby, w związku z tym leczenie ma charakter objawowy. Z tego tytułu przekazuję, w mojej opinii, kluczowe informacje o tej podstępnej chorobie.

Czytaj dalej...

Temperatura ciała w ocenie statusu metabolicznego

Powszechnie wiadomo, że temperatura ciała człowieka ściśle odzwierciedla jego status metaboliczny. Interpretacja krzywej temperatury może zachodzić na podstawie funkcjonowania zarówno tarczycy, jak i nadnerczy. Dlatego przedstawiona metoda oceny statusu metabolicznego może być przydatnym narzędziem diagnostycznych w kontekście pracy tych gruczołów.

Czytaj dalej...